روشهای کاشت پیاز زعفران

روش کپه ای در این روش چاله هایی به عمق15الی25 سانت با بیل حفر کرده و داخل هر چاله 3الی5 عدد پیاز میگذارن وچاله رو پر میکنن این روش تقریبا منسوخ شده چون هزینه کارگری زیادی داره همچنین بدلیل تراکم پیازها در یک نقطه درسالهای بعدی رقابت شدید بین پیازها بوجود میاد و درنتیجه پیازها … ادامه مطلب

فصل کاشت پیاز زعفران

فصل کاشت و جابجای پیاز زعفران از اواخرخرداد ماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد که با توجه به آب و هوای هر منطقه متفاوت میباشد در مناطقی که آب و هوای سردتری حاکم میباشد میبایست زودتر نسبت به آب و هوای گرم تر اقدام نمایند ، چنانچه زمان کاشت در سال اول … ادامه مطلب

عمليات کاشت پياز زعفران

براي کاشتن پياز زعفران ابتدا چاله هاي يک رديف را با بيل در مي آورند و در داخل هر چاله بطوريکه گفته شد از ۳ تا ۱۰ پياز قرار مي دهند. عمق کاشت پياز ۱۵ تا ۲۰ سانتي متر در نظر گرفته و در موقع کاشت سر پيازها بايد رو به بالا قرار گيرد. پيازها … ادامه مطلب

تغذیه زعفران

تغذیه زعفران ✅قبل از گل ستفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در اختلاط با خاک با توجه به نیاز زمین ✅قبل از گل ،در ابیاری اول؛ فسگارد سه لیتر هیومکس ده لیتر سولو پتاس پانزده الی بیست کیلو ✅بعد از گل؛(زاج اب) نواتک سه هجده بیست کیلو هیومکس ده لیتر کود اوره صد کیلو سولو … ادامه مطلب

تغذیه بعد از انتقال پیاز از محیط گلخانه به زمین

تغذیه بعد از انتقال پیاز از محیط گلخانه به زمین؛ ✅ در ابیاری اول ؛ بیست و پنج کیلو نواتک سه هجده ده لیتر هیومکس پنجاه کیلو اوره بیست کیلو سولو پتاس دو لیتر تماراک ✅ابیاری بعدی ؛ بیست و پنج کیلو نواتک ۴۸_۱۴ یک کیلو هیومکس پودر بازارگان کالا ✅محلولپاشی اول دو لیتر تماراک … ادامه مطلب