فرم تماس با ما

با ما در تماس باشید

پیاز عطاران ارائه دهند پیاز زعفران ، کشت های گلخانه ای زعفران ، خرید و فروش نگین زعفران، کودهای زعفران و همچین بذرهای زراعی .

شماره همراه  : 09153887066

شماره همراه : 09104923448

شماره همراه  : 09379202633

 

آدرس شرکت

آدرس :خراسان شمالی،شهرستان فاروج، خیابان موفق، بعد چهارراه چری ، زعفران عطاران

مدیریت : عادل عطاران

تلفن: 05836423802